WAT IS MB?

Moscou-Bernadette is..

…een vriendelijk wijkproject in de marge

…een sociaal-artistiek project dat vertrekt vanuit de beeldende kunst

…op 1 januari 2006 geboren in de Gentse wijken Moscou (Gentbrugge) en Bernadette (Sint-Amandsberg) en wil daar graag verder opgroeien

…onze goesting om buurtbewoners en kunstenaars met elkaar in contact te brengen

…kunstintegratie open voor iedereen en op maat van wat er leeft in de buurt 

…een samenwerking tussen het SMAK, vzw NUCLEO en Dienst Kunsten Stad Gent

…tot stand gekomen met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Gent !

Meer tekst en uitleg over Moscou-Bernadette

Aan de hand van een aantal kunstgeoriënteerde acties in de buurten krijgt dit project langzaam maar zeker vorm in de wijken, en geven de wijken vorm aan het project.  Door het uitwisselen van contacten en onze langdurige aanwezigheid in de wijken hopen we dat actuele kunst een unieke plek kan verwerven in Moscou en Bernadette. We willen daarom vooral een dialoog aangaan met de bewoners en werken vanuit de realiteit van hun wijk. Ter plaatse werken we intensief samen met lokale partners.

Door in fases op mensenmaat te werken, houden we de verwachtingen vanuit de buurt en van de kunstenaars op schaal. Elke fase houdt een aantal acties of evenementen in en vormt een afgerond geheel binnen het project. Door het nastreven van tastbare en haalbare doelen die uitgaan van de wijkbewoners zelf, proberen we een wederzijdse vertrouwensrelatie op te bouwen die tot een mooie vriendschap kan leiden.

De zichtbaarheid van het project in de wijken is niet te zoeken in tentoonstellingsparcours of installaties van permanente kunstwerken maar wel in de ontmoetingen tussen mensen, in de acties die we organiseren en soms ook in de tastbare sporen die zij nalaten, maar nog meer in de herinneringen en de verhalen die hieruit ontstaan. Een beetje vaag? hou de kalender in deze weblog in de gaten, dan wordt snel duidelijk wat we de komende maanden precies gaan doen.

Zowel startende als doorwinterde kunstenaars uit binnen- en buitenland worden aangezocht om kennis te maken met de buurten en voorstellen te formuleren waarin bewoners kunnen participeren. Het partnerschap van het SMAK houdt de continue begeleiding van de kunstenaars en hun traject in de buurten in. Dienst Kunsten bewaakt het sociaal-artistieke onderzoek en de brug naar de stad. vzw NUCLEO bouwt mee aan het inhoudelijk traject en beheert de atelierruimtes in Bernadette.

Advertenties